5 Ocak 2017 Perşembe

O İyi İnsanlar, O Güzel Atlara Binip Çekip Gittiler...

Fethi Yüksel..Ruhun Şad Olsun!

Musa Can..Ruhun Şad Olsun!

Madde 5 - Devletin temel amaç ve görevleri..
Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.